เลือกวันที่สอบ :     รอบ :         

 

****น.ศ.ที่จ่ายเงินแล้วแต่เลขที่ใบเสร็จไม่ขึ้น ให้เก็บหลักฐานไว้เผื่อมีปัญหา และเข้ามาสอบได้เลย*****

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : Word

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : Excel

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : PowerPoint


* มีเลขที่ใบเสร็จคือชำระเงินแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบ วันชำระเงินตามประกาศหน้าหลัก